DUGA Talk , DUGA Lite

DUGA Talk , DUGA Lite เป็นการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญทั้งในภาคการศึกษา ภาครัฐ เอกชน ในแง่มุมต่าง ๆ ครบทุกมิติ ที่จำเป็นและสำคัญต่อวาระประเทศไทย ซึ่งมีดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยสัมภาษณ์ผ่านทาง Youtube Chanel ช่อง : Dugathailand