เราคือ Digital User Groups Marketing Organizer ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในแวดวงเทคโนโลยีเราทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กร สมาคม หน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศและนานาชาติ มาตลอดระยะเวลายาวนาน

Services we offer

Technology Conference

C Level Digital User Group Specialist

Digital & Skills Academy

Power Group & Association Engagement

Youth Digital Marketing

Digital Content Channel

International Relation Trip

Technology Conference

C Level Digital User Group Specialist

Digital & Skills Academy

Power Group & Association Engagement

Youth Digital Marketing

Digital Content Channel

International Relation Trip

Digital Technology Sponsored

Other Sector